LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA

Vận Tải Miền Trung
18/09/2023
Tin tức vận tải, Blog vận tải

Hướng dẫn lập phương án kinh doanh vận tải hàng hóa có hướng dẫn nội dung cụ thể từng bước

Mẫu phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

Để lập phương án kinh doanh vận tải hàng hóa trước tiên ta cần trình bày rõ các nội dung cụ thể theo mẫu dưới đây:

Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa cần nêu đủ, cụ thể các nội dung như mẫu trên

Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của đơn vị vận tải:

Cơ cấu tổ chức:

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần trình bày các thông tin tối thiểu:

  • Giám đốc: Là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trước cơ quan Nhà nước và pháp luật, có nhiệm vụ quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Kế toán: Có chức năng thực hiện ghi chép và phân tích toàn bộ giá trị tài sản, nguồn vốn, công nợ khách hàng và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và là nơi lập báo cáo tài chính nộp các nơi liên quan.
  • Quản lý kinh doanh: Tham mưu giúp việc giám đốc về tiếp thị, quản lý điều hành kế hoạch đến các đội sản xuất, trực tiếp sản xuất sản phẩm, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Người điều hành hoạt động vận tải

  • Ví dụ. Có thể ghi như sau
  • Họ và tên: Nguyễn Văn A
  • Trình độ chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học thương mại Hà Nội, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Phương án tổ chức bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với đơn vị vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ)

– Người phụ trách bộ phận an toàn: họ tên, trình độ, chuyên ngành.

– Công tác lắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng.(nêu cụ thể theo thực thế doanh nghiệp)

– Kế hoạch đảm bảo an toàn phương tiện: tổng số phương tiện, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, nội dung kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện trước khi đưa xe ra hoạt động hàng ngày. (nêu cụ thể theo thực thế doanh nghiệp)

– Kế hoạch tổ chức lao động cho lái xe: tổng số lái xe có giấy phép đúng quy định, số lái xe bình quân đủ điều kiện làm việc, số giờ lái xe làm việc trong ngày (24 tiếng) (nêu cụ thể theo thực thế doanh nghiệp)

Công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, khám sức khỏe cho lái xe. (nêu cụ thể theo thực thế doanh nghiệp)

Phương án kinh doanh của đơn vị vận tải

a) Loại hình kinh doanh vận tải: (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải, vận tải hàng hóa thông thường…).

b) Phương tiện: Số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình

– Phương tiện: số lượng, chất lượng

TTBiển kiểm soátNhãn hiệu xeNước sản xuấtTrọng tải (kg)Năm sản xuất
1     

– Thiết bị giám sát hành trình:

  • Trang Web:……..
  • Tên đăng nhập:……….
  • Mật khẩu:……….

c) Phạm vi hoạt động (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 km trở lên hay dưới 300 km)

d) Lái xe: Số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ

TTHọ và tênSố giấy phép lái xeHạngChế độ tập huấn
1   Theo quy định

e) Nơi đỗ xe: của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.


Dựa vào mẫu và các thông tin gợi ý trên bạn có thể tự lập phương án kinh doanh vận tải hàng hóa tương ứng với từng doanh nghiệp cụ thể.

Xem thêm: