Lập PA KD vận tải Xe Hợp Đồng, Xe Du Lịch, Xe Taxi

Vận Tải Miền Trung
18/09/2023
Tin tức vận tải, Blog vận tải

Hướng dẫn lập phương án kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt có hướng dẫn nội dung cụ thể từng bước

CÁC MẪU PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

Mẫu phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch

Để lập phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, xe du lịch trước tiên ta cần trình bày rõ các nội dung cụ thể theo mẫu dưới đây:

Mẫu phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

NỘI DUNG CỦA PA KD VT HK BẰNG XE HỢP ĐỒNG VÀ XE DU LỊCH

Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của đơn vị vận tải:

a) Cơ cấu tổ chức:

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần trình bày các thông tin tối thiểu:

 • Giám đốc: Là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trước cơ quan Nhà nước và pháp luật, có nhiệm vụ quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Kế toán: Có chức năng thực hiện ghi chép và phân tích toàn bộ giá trị tài sản, nguồn vốn, công nợ khách hàng và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và là nơi lập báo cáo tài chính nộp các nơi liên quan.
 • Quản lý kinh doanh: Tham mưu giúp việc giám đốc về tiếp thị, quản lý điều hành kế hoạch đến các đội sản xuất, trực tiếp sản xuất sản phẩm, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

b) Người điều hành hoạt động vận tải

 • Ví dụ. Có thể ghi như sau
 • Họ và tên: Nguyễn Văn A
 • Trình độ chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học thương mại Hà Nội, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Phương án kinh doanh của đơn vị vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch

a) Phạm vi hoạt động

b) Phương tiện

Số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình

Gắn thiết bị giám sát hành trình: Tất cả các xe đều được gắn thiết bị giám sát hành trình

c) Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

d) Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải:.. … … …

(Ghi rõ địa chỉ đỗ xe và diện tích khu vực dành cho đỗ xe)

e) Đồng phục: ghi rõ đồng phục màu, logo (nếu có) của quần, áo, mũ nhân viên phục vụ trên xe.

f) Chế độ bảo dưỡng phương tiện: theo lịch bảo dưỡng của hãng

g) Giá cước: Thực hiện theo thoả thuận từng hợp đồng với các cơ quan đơn vị hoặc cá nhân.

NỘI DUNG CỦA PA KD VT HK BẰNG XE TAXI

Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của đơn vị vận tải:

a) Cơ cấu tổ chức:

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần trình bày các thông tin tối thiểu:

 • Giám đốc: Là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trước cơ quan Nhà nước và pháp luật, có nhiệm vụ quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Kế toán: Có chức năng thực hiện ghi chép và phân tích toàn bộ giá trị tài sản, nguồn vốn, công nợ khách hàng và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và là nơi lập báo cáo tài chính nộp các nơi liên quan.
 • Quản lý kinh doanh: Tham mưu giúp việc giám đốc về tiếp thị, quản lý điều hành kế hoạch đến các đội sản xuất, trực tiếp sản xuất sản phẩm, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

b) Người điều hành hoạt động vận tải

 • Ví dụ. Có thể ghi như sau
 • Họ và tên: Nguyễn Văn A
 • Trình độ chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học thương mại Hà Nội, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

c) Phương án tổ chức bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của đơn vị vận tải

– Người phụ trách bộ phận an toàn: họ tên, trình độ, chuyên ngành.

– Công tác lắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng.(nêu cụ thể theo thực thế doanh nghiệp)

– Kế hoạch đảm bảo an toàn phương tiện: tổng số phương tiện, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, nội dung kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện trước khi đưa xe ra hoạt động hàng ngày. (nêu cụ thể theo thực thế doanh nghiệp)

– Kế hoạch tổ chức lao động cho lái xe: tổng số lái xe có giấy phép đúng quy định, số lái xe bình quân đủ điều kiện làm việc, số giờ lái xe làm việc trong ngày (24 tiếng) (nêu cụ thể theo thực thế doanh nghiệp)

Công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, khám sức khỏe cho lái xe. (nêu cụ thể theo thực thế doanh nghiệp)

Phương án kinh doanh của đơn vị vận tải hành khách bằng xe taxi

a) Màu sơn xe của đơn vị: (ghi theo mẫu dưới)

……. (Tên doanh nghiệp/HTX)………đăng ký màu sơn xe taxi thuộc đơn vị với đặc trưng như sau: ……………………………………………………………….

b) Nhận biết: Vị trí gắn hộp đèn xe taxi:………………., Nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: [Số điện thoại, tên đơn vị vận tải]

Đơn vị kinh doanh vận tải được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ “TAXI” cố định trên nóc xe. Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ “TAXI” cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết cụm từ “XE TAXI” trên kính phía trước và kính phía sau.

d) Hệ thống điều hành: Ghi đầy đủ thông tin: địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều hành, trang thiết bị liên lạc.

e. Giá cước: Bảng giá cước tính tiền theo km, giá cước tính tiền cho thời gian xe phải chờ đợi theo yêu cầu của hành khách và các chi phí khác (nếu có) mà hành khách phải trả.


Dựa vào mẫu và các thông tin gợi ý trên bạn có thể tự lập phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi tương ứng với từng doanh nghiệp cụ thể.

Xem thêm: