1. Báo cáo Logistics Việt Nam 2018 – Bộ Công Thương
  2. Giáo trình Logistics – PGS. TS Đoàn Thị Hồng Vân
  3. Nghiên cứu về chuỗi cung ứng các doanh nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sĩ – Trần Văn Hưng
  4. Giáo trình quản lý chuỗi cung ứng – Thạc sĩ Nguyễn Kim Anh
  5. Ebook Quản lý chuỗi cung ứng

CHIA SẺ TÀI LIỆU LOGISTICS