Hồ sơ xuất nhập khẩu bao gồm những gì?

Chi tiết hồ sơ xuất nhập khẩu bao gồm những gì sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ sở để chuẩn bị các chứng từ, đảm bảo tốt nhất cho […]

Thành lập công ty Logistics như thế nào?

Bạn đang có ý định mở dịch vụ logistics? Thủ tục thành lập công ty logistics như thế nào? Điều kiện nào để mở được công ty logistics? Ngành nghề […]

Thủ tục thông quan xuất nhập khẩu cho hàng hóa

Thông quan là vấn đề quan trọng trong quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Khi hàng hóa được thông quan, quá trình xuất- nhập khẩu mới được diễn ra […]

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, mở tờ khai xuất nhập khẩu

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, mở tờ khai xuất nhập khẩu là những kiến thức căn bản khi kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu. Nắm được quy […]