Thay lời cảm ơn đến quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Vận Tải Miền Trung, chúng tôi có chính sách chiết khấu cho quý khách hàng sau mỗi lần phát sinh đơn hàng vận chuyển.

CHIẾT KHẤU VẬN CHUYỂN XE NGUYÊN CHUYẾN

Mỗi đơn hàng vận chuyển xe nguyên chuyến sau khi hoàn tất mọi thanh toán, chúng tôi sẽ chiết khấu lại cho người trực tiếp giới thiệu hoặc quản lý đơn hàng vận chuyển 2.5% giá trị mỗi chuyến xe vận chuyển.

Ví dụ: Bạn giới thiệu công ty A một đơn hàng vận chuyển xe 10 tấn chở nội thất đi Đà Nẵng, cước vận chuyển nguyên xe là 15 triệu đồng. Sau khi vận chuyển và công ty A hoàn tất thanh toán cho Vận Tải Miền Trung, chúng tôi sẽ chiết khấu 2.5% x 15.000.000 = 375.000 vnđ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân cho bạn

CHIẾT KHẤU VẬN CHUYỂN HÀNG GHÉP

Đối với đơn hàng vận chuyển hàng ghép, Vận Tải Miền Trung chiết khấu 2% cho mỗi đơn hàng vận chuyển hoàn tất thanh toán.

Ví dụ: Khách hàng của bạn đặt mua 10 tấn gạch men đi Bình Định, bạn giới thiệu sử dụng dịch vụ Vận Tải Miền Trung với giá cước 800.000đ/tấn. Sau khi giao hàng xong và hoàn tất thanh toán, chúng tôi sẽ chiết khấu 2% giá trị cước vận chuyển 800.000 x 10 x 2% = 160.000 vnđ tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân của bạn. Mỗi lần khách hàng đó phát sinh đơn hàng bạn đều nhận được chiết khấu tương tự

CHIẾT KHẤU DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

Để tham gia chính sách chiết khấu dành cho cộng tác viên, các bạn phải đăng ký khách hàng thành viên của Vận Tải Miền Trung.

Cộng tác viên của Vận Tải Miền Trung sẽ nhận được chính sách ưu đãi hơn về chiết khấu.

  1. Chiết khấu với đơn hàng vận chuyển đầu tiên là 2.5% với xe nguyên chuyến và 2% với hàng ghép.
  2. Những đơn hàng kế tiếp chiết khấu 3% cho xe nguyên chuyến và 2.5% cho hàng ghép. Điều kiện doanh số mỗi cộng tác viên đạt ít nhất 20.000.000/tháng

Ví dụ: Cộng tác viên A đạt doanh thu tháng 11:

Khách hàng 1: 16.000.000 vnđ xe nguyên chuyến, 9.000.000 vnđ hàng ghép.

Khách hàng 2: 35.000.000 vnđ xe nguyên chuyến, 13.000.000 vnđ hàng ghép

Chiết khấu của bạn A sẽ là:

Khách hàng 1: 16.000.000 x 3% + 9.000.000 x 2.5% = 705.000 vnđ

Khách hàng 2: 35.000.000 x 3% + 13.000.0000 x 2.5% = 1.375.000 vnđ

Tổng cộng chiết khấu: 705.000 + 1.375.000 = 2.080.000 vnđ cho tháng 11.

Các tháng tiếp theo, các khách hàng của bạn A phát sinh doanh số vẫn tính chiết khấu cho bạn A.